AB366

  • 30 Biel połysk
  • 31 Czerń połysk
  • 40 Biel mat  wycofane
  • 41 Czerń mat  wycofane