IN1022

  • 271 Czerń mat
  • 274 Czerń połysk
  • 280 Złoto
  • 290 Srebro
  • 291 Złoto szampańskie
  • 298 Mosiądz
  • 473 Grafit mat