IN3237

  • 171 Czerń połysk
  • 181 Biel wytłaczana
  • 626 Matowe srebro + Kamień
  • 655 Cyna
  • 675 Srebro połysk
  • 726 Matowy champagne + Kamień