IN7027

  • 181 Biel mat
  • 621 Postarzane jasne srebro
  • 627 Postarzane ciemne srebro
  • 681 Srebro połysk + bielwycofana
  • 721 Postarzane złoto