IN4017

  • 975 Czerń drapana
  • 985 Biel drapana