IN7560

  • 481 Biel matowa z naturalnym akcentem
  • 640 Ciepłe srebro
  • 655 Ciemne srebro
  • 671 Czerń ze srebrnym akcentem
  • 740 Ciepłe złoto
  • 771 Czerń ze złotym akcentem